શેંઘાઈ ટેબ્લેટ ક્લીન એન્જિનિયરિંગ

એએચયુ રૂમ

રૂમ એસી અને એલઇડી લેમ્પ

ઇલેક્ટ્રિક નિયંત્રણ

ફાર્માસ્યુટિકલ લેબોરેટરી

ફાર્માસ્યુટિકલ કાચો માલ

પ્રોસેસિંગ રૂમ